Alupex torud ja liitmikud

Alupex toru on metallplastik toru. Se tähendab et torul on sisemine kiht alumiiniumist mis teeb toru vastupidavamaks ja ei anna torul väga palju pikkenede temperatuuri tõusmisel .Toru on võimalik painutada ja kui on vaja tagasipainutada. Se on väga mugav toru paigaldamisel.Toru ühendus käib liitmikutega mis pressitakse kinni spetsiaalsete tangitega . Enne liitmiku paigaldust toru on vaja kindlasti kalibreerida kaliibriga. Kaliiber teeb toru ümarguseks ja lõikab faasi toru äre peale. Se annab üleminekul libedalt toru sisse minna. Liitmiku südamikul on kummi rõngad ja kui torul ei ole faasi , siis kummistrõngad võivad katki minna . Peab kindlasti jälgima et toru läheks liitmikusse sügavalt lõppuni sisse. Selleks et seda kontrollida liitmiku ültsis on väiksed  avad ja kui toru on nendes avades näha , se tähendab et se on oma kohale jõudnud. Pärast torustiku paigaldamist kindlasti kontrollige kõik ühendused . Et olla kindel , et nad kõik on pressitud. Sest võib juhtuda ni et vee surve ei ole eriti kõrge ja ta ei lükka pressimata liitmiku  torust kohe  välja kui vee lahti teete. Aga mõne aja pärast ühendus läheb lahti ja juhtub veeuputus.

Uponori liitmitega sellist probleemi ei ole. Selle pärast et liitmiku ja toru ühendus ei ole enne pressimist ni tihe ja vesi hakkab kohe läbi jooksma kui ühendus ei ole pressitud.

Vavini üleminekud omavad võimalust kontrollida torustiku õhusurve abil. Kui sellist torustiku kontrollitakse õhusurvega , siis pressimata liitmikud hakkavad vilistama ja te kuulete kus pressimata liitmik asub.