Paraleelne radiaatori ühendus

Kui keskkütteradiaatorit on ühendatud kesküttesüsteemi torustikuga paraleelselt, se tähendab et kõik radiaatorid savad pealevoolu kaudu ühe temperatuuriga vet. Kui üldosa radiaatoritest töötab ja mõni üksik ei lähe soojsks , eldab selle peale et selles radiaatoris puudub tsirkulatsioon.Põhiline põhjus selliseljuhul on se , et radiaatoris seisab õhk. Seetõttu tsirkulatsioon ei toimu. Kui radiaatoril on õhutusnippel , on võimalik radiaator õhutada läbi selle nippli.Kui nipplit ei ole , radiaatorit saab õhutada läbi radiaatori ülemise ühenduse. ( Amerika mutter )Veelüheks põhjuseks võib olla se , et radiaatori kraan on umbes ja ei lase vet läbi. Emaldage termopea ja proovige mittu korda vajutada kraani štokile. Kui se ei aita , peab kraani väljavahetama.

Läbivoolava süsteemi radiaatorid

Läbivoolava süsteemi jures sisenev radiaatori vesi ei ole ühe temperatuuriga. Tavaliselt küttesüsteem on ehitatud ni , et pealevoolav vesi tõuseb möda pealevoolu toru üles viimasele korrusele ja hakkab sealt langema möda radiaatoreid. Sellise ühenduse juures tihti on paigaldatud enne radiaatorit kolmikkraan , et radiaatorisse siseneva vee läbivoolu reguleerida.Selliste kraanide juhul võib radiaator külmaks jääda kui vana kolmikkraan on umbes. Kõige halvem on see , et sellist kraani ei ole võimalik keerata sest se hakkab tilkuma. Sellise olukorra jures on vaja kolmikkraan väljavahetada või üldse se likvideerida.