WC potti demonteerimine

Enne WC potti demonteerimist on vajalik likvideerida vesi WC potti seest.Muidu potti mahavõtmisel se voolab kindlasti põrandale. Pange kinni vesi ja laske WC potti kast tühjaks.Ühendage lahti veetoru ühendus pottiga. Järgmiselt on vajalik keerata välja kinnitusboldid mis potti põranda küljes kinni hojavad. Tihti juhtub et boltide pead on äraroostetatud ja ei ole võimalust neid keerata. Sel juhul tuleb potti mingil märal ligutada et savutada pragu potti ja põranda vahel. Üldiselt seda on võimalik teha , sest boltid annavad natukene järgi. Se järel kasutades tiigersaagi ja pikka tera lõigata boltid potti ja põranda vahel läbi. Võib olla et pott ei ole kinnitatud boltidega.Tänasepäeval potti liimitakse põranda külge silikoniga. Silikoni on kerge läbilõigata tapeedinugaga ja pott emaldada.

Uue WC potti paigaldus

Paigaldada potti on lihtne kui selle äravoolu toru ja kanalisatsiooni toru on ühel kõrgusel ja sobivad kokku. Kuid tihti se ei ole ni. Eriti siis kui kanalisatsiooni toru on vana malm toru. Malmtoru kolmikut ei ole võimalik keerata õigese asendisse sest se on kõvasti kinnipitseeritud püstiku kolmiku muhvis. Muidugi võib kasutada gafreeritud toruühendust kuid sel juhul pott ligub ettepoole ja teeb wc ruumi väiksemaks. Potti oleks vaja paigaldada maksimaalselt tahapoole. Et seda saavutada on kindlasti vaja ümberteha kanalisatsiooni torustik , mis eeldab malmkolmiku eemaldamist ja selle asemele plastkolmiku asendamist.Me ei soovita teostada seda tööd iseseisvalt. Sest võib juhtuda et läheb katki püstiku kolmiku nuhv ja siis tuleb juba  remontida püstikut. Kui kanalisatsiooni torustik on korras , asetage pott oma koha peale. Juhul kui põrand on korralik ja plaaditud on mõistlikum liimida pott põranda külge silikoniga.

Veetorustiku ühendus WC pottiga

Veeühendus WC pottiga võib olla teostatud painduva survevoolikuga  või mõne teise jänktoruga. Jänktoru ühenduse juures jälgige et ei tekkiks pinget WC potti ühenduses, sest muidu mõne aja pärast võib potti ühendustoru katki minna. Survevoolikuga seda probleemi ei tekki. Kuid ärge kunagi keerake ühendust väga kõvasti kinni. Võib juhtuda et läheb katki tihend või rikkute ära WC potti ühenduse vindi, sest se on suremas osas  plastmassist. Kui kõik ühendused on korras , tehke vesi lahti ja kontrollige kuidas pott töötab.